TRANG WEB CHUYÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT DÀNH RIÊNG CHO CƯ DÂN SAFIRA

Nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng là cư dân Safira, sau khi xây dựng Fanpage cho cư dân Safira , Qi Concept ngày hôm nay tiếp tục "chơi lớn" cho ra mắt trang web chuyên thiết kế riêng biệt dành riêng cho cư dân

THÔNG TIN

Địa điểm:

Quy mô :

Diện tích sàn:

Năm thực hiện:

DỰ ÁN KHÁC