#283a22
#65a293
#688c4f
#b59fb6
#a354a3

Color Palette #32

Nếu bạn muốn màu hoa cà hoặc tím trông sáng hơn và nổi bật hơn, hãy sử dụng các sắc độ xanh đậm với những màu này.

Tags:

đầm lầy, màu của cây xanh, màu của cây xanh đầm lầy, màu của đầm lầy, màu của lá xanh, màu của măng tây, màu xanh lá cây, màu xanh lá cây nhạt, sắc thái của màu tím, sắc thái của tím và xanh lá cây, tím và xanh lá cây, tử đinh hương, xanh tím