#664a32
#93816d
#07d3f8
#2a6f8e
#c64001

Color Palette #408

Bảng màu bao gồm các sắc thái lạnh từ cam gạch đến nâu, bao gồm cả màu xanh lam. Nó phù hợp với văn phòng và phòng khách, được thiết kế theo một phong cách nghiêm ngặt. Sự kết hợp màu sắc này có thể được sử dụng trong bộ vest của giám đốc và…

Tags:

azure, blue and coral, Blue Color Palettes, brick, brick red, brick-orange, bright blue, Brown Color Palettes, carrot, color matching, color of plumage, colour combination for living room, dark blue and blue, dark blue-green, dark orange, deep blue, gray-brown color, living room colour schemes, orange and blue, Orange Color Palettes, shades of brown