#ffffff
#845f4d
#bf2f6a
#25559d
#d8dd2b

Color Palette #866

Bạn có thể sử dụng những màu neon sáng này trong quần áo, kết hợp chúng với nhau. Đừng sợ trông quá sáng, bởi thực tế là những màu này rất hợp thời trong mùa này.

Tags:

giải pháp màu cho thiết kế, kết hợp màu, màu gạch, màu hoa vân anh, màu neon, màu tương phản, màu xanh điện, vàng neon, xanh chanh, xanh đậm neon, xanh đèn neon