Combo Phòng Bếp Phong Cách Hiện Đại CBPB – 08

33.000.000 

Sản phẩm bao gồm:

  1.  Hệ Tủ Bếp Trên
  2. Hệ Tủ Bếp Dưới
  3. Hệ Tủ Bếp Đụng Trần
  4. Bếp Đảo
  5. Gạch Ốp Tường Bếp
  6.  Đá Ốp Vân Mây