#e79969
#ba4613
#eaaa3c
#81808e
#1a1b20

Color Palette #87

Các sắc thái đậm, ấm của màu đất son và màu vàng mù tạt sẽ nổi bật hiệu quả so với màu của nhựa đường ướt. Bảng màu như vậy có thể được sử dụng an toàn trong nội thất, nhưng nên tránh sử dụng các màu tối trong không gian hẹp mà không sử…

Tags:

bảng màu để trang trí nội thất, màu cam đào, màu cát, màu của nhựa đường ướt, màu đất son, màu gạch, màu hồng đào, màu phù hợp, Màu thạch tín, màu vàng mù tạt, thang độ xám